Alone We Fight

Alone We Fight

- Đạo diễn: Justin Lee

- Tác giả kịch bản: Justin Lee

- Ngày phát hành: 06/11/2018

- Thể loại: Chiến tranh, Tâm lý xã hội, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
4.0/10

Tóm tắt:

Updating......

Phân vai

http://www.asd.com.vn Corbin Bernsen    ...  Colonel Bradley Armstrong
http://www.asd.com.vn Johnny Messner    ...  Captain Hank Kedry