Atomic Blonde

Điệp Viên Báo Thù

- Đạo diễn: David Leitch

- Tác giả kịch bản: Kurt Johnstad (screenplay by), Antony Johnston (based on the Oni Press graphic novel series "The Coldest City" written by)

- Ngày phát hành: 26/07/2017

- Thể loại: Hồi hộp, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.0/10

Tóm tắt:

Lorrain Broughton - viên ngọc quý của Cơ quan Tình báo Bí mật - một đặc vụ sành sỏi và tàn bạo, luôn sẵn sàng dùng tất cả kĩ năng để sống sót trước mọi nhiệm vụ bất khả thi. Được cử đến Berlin để chuyển bộ hồ sơ vô giá ra khỏi thành phố bất ổn này, Lorrain phải hợp tác với giám độc trạm David Percial để thoát khỏi trò chơi tử thần của những điệp viên tại đây....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Toby Jones    ...  Eric Gray
http://www.asd.com.vn Sofia Boutella    ...  Delphine Lasalle
http://www.asd.com.vn Eddie Marsan    ...  Spyglass
http://www.asd.com.vn Til Schweiger    ...  Watchmaker
http://www.asd.com.vn John Goodman    ...  Emmett Kurzfeld
http://www.asd.com.vn James McAvoy    ...  David Percival
http://www.asd.com.vn Charlize Theron    ...  Lorraine Broughton
http://www.asd.com.vn James Faulkner    ...  Chief C
Roland Møller    ...  Aleksander Bremovych
Bill Skarsgård    ...  Merkel