Bad Kids of Crestview Academy

Trại Trẻ Hư

- Đạo diễn: Ben Browder

- Tác giả kịch bản: Barry Wernick (screenplay), James R. Hallam (screenplay), Barry Wernick (story), Barry Wernick (graphic novel)

- Ngày phát hành: 13/01/2017

- Thể loại: Hồi hộp, Hài hước, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.1/10

Tóm tắt:

...

Phân vai

Sammi Hanratty    ...  Siouxsie
http://www.asd.com.vn Sean Astin    ...  Headmaster Nash
http://www.asd.com.vn Gina Gershon    ...  Senator Wilkes
http://www.asd.com.vn Drake Bell    ...  Ben The Naked Wizard