Black Site Delta

Trận Tuyến Delta

- Đạo diễn: Jesse Gustafson

- Tác giả kịch bản: Rick Benattar (original story), Guy Stevenson, Nigel Thomas (original story)

- Ngày phát hành: 05/05/2017

- Thể loại: Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
4.2/10

Tóm tắt:

Một nhóm tù nhân trong nhà tù quân đội phải chống trả lại một cuộc tấn công khủng bố. Nhưng điều họ không ngờ đến rằng, mình lại là vỏ bọc của một cơ sở kiểm soát không gian mật....

Phân vai

Teri Reeves    ...  Vasquez
Jeremy Sande    ...  Mercenary
Sherri Eakin    ...  Scarlet
http://www.asd.com.vn Cam Gigandet    ...  Jake