Bling

Anh Hùng Ngốc

- Đạo diễn: Kyung Ho Lee

- Tác giả kịch bản: Chris Denk

- Ngày phát hành: 24/11/2016

- Thể loại: Hoạt hình

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
4.8/10

Tóm tắt:

Sẽ là chiếc nhẫn sáng chói hay lòng dũng cảm của mình giúp Sam cứu lấy thành phố của mình trước đội quân robot xấu xa để dành lấy tình yêu của người bạn từ thuở nhỏ?...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Jon Heder    ...  Wilmer (voice)
http://www.asd.com.vn Tom Green    ...  Okra (voice)
http://www.asd.com.vn James Woods    ...  Victor (voice)
http://www.asd.com.vn Carla Gugino    ...  Catherine (voice)
Jennette McCurdy    ...  Sue (voice)
http://www.asd.com.vn Taylor Kitsch    ...  Sam (voice)
http://www.asd.com.vn Jason Mewes    ...  Kit (voice)