Day of Reckoning

Ngày Phán Xét

- Đạo diễn: Joel Novoa

- Tác giả kịch bản: Gregory Gieras (screenplay)

- Ngày phát hành: 08/10/2016

- Thể loại: Kinh dị, Khoa học giả tưởng, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
3.4/10

Tóm tắt:

...

Phân vai

Jackson Hurst    ...  David
Heather McComb    ...  Laura
Jay Jay Warren    ...  Tyler
Hana Hayes    ...  Maddy