Fences

Người Cha

- Đạo diễn: Denzel Washington

- Tác giả kịch bản: August Wilson (screenplay), August Wilson (based upon his play

- Ngày phát hành: 25/12/2016

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.3/10

Tóm tắt:

Phim Fences (Người Cha) kể về một người cha Mỹ gốc Phi đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ Hoa Kỳ trong khi cố gắng để nâng cao cuộc sống gia đình của mình vào năm 1950 và những sự kiện trong cuộc sống của ông....

Phân vai

Stephen Henderson    ...  Jim Bono
http://www.asd.com.vn Viola Davis    ...  Rose Maxson
http://www.asd.com.vn Denzel Washington    ...  Troy Maxson
Jovan Adepo    ...  Cory