Fun With Dick And Jane

Vợ Chồng Siêu Quậy

- Đạo diễn: Dean Parisot

- Tác giả kịch bản: Judd Apatow (screenplay), Nicholas Stoller (screenplay), Gerald Gaiser (story), Judd Apatow (story), Nicholas Stoller (story), Gerald Gaiser (novel), David Giler, Jerry Belson, Mordecai Richler

- Ngày phát hành: 21/12/2005

- Thể loại: Hình sự, Hài hước

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.1/10

Tóm tắt:

Câu chuyện phim Vợ Chồng Siêu Quậy nói về 2 vợ chồng nọ bị đẩy vào đường cùng, họ bị thất nghiệp, vác đơn tứ phía chả ai nhận, ra đứng đường cũng không xong đành phải làm ăn cướp. ...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Jim Carrey    ...  Dick Harper
http://www.asd.com.vn Téa Leoni    ...  Jane Harper
http://www.asd.com.vn Alec Baldwin    ...  Jack McCallister
http://www.asd.com.vn Richard Jenkins    ...  Frank Bascombe