Gun Shy

Né Súng

- Đạo diễn: Simon West

- Tác giả kịch bản: Toby Davies

- Ngày phát hành: 08/09/2017

- Thể loại: Hài hước, Phiêu lưu mạo hiểm, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.0/10

Tóm tắt:

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Aisling Loftus    ...  Marybeth
http://www.asd.com.vn Mark Valley    ...  Ben Harding
http://www.asd.com.vn Olga Kurylenko    ...  Sheila
http://www.asd.com.vn Antonio Banderas    ...  Turk Henry