Jason Bourne 4K

Siêu Điệp Viên Jason Bourne 4K

- Đạo diễn: Paul Greengrass

- Tác giả kịch bản: Paul Greengrass, Christopher Rouse

- Ngày phát hành: 29/07/2016

- Thể loại: Phim 4K, Hồi hộp, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.0/10

Tóm tắt:

Phim Jason Bourne 2016: Siêu Điệp Viên Jason Bourne nay đã lấy lại được trí nhớ và cố gắng tìm lại quá khứ của mình.

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Matt Damon    ...  Jason Bourne
http://www.asd.com.vn Tommy Lee Jones    ...  CIA Director Robert Dewey
http://www.asd.com.vn Vincent Cassel    ...  Asset
http://www.asd.com.vn Alicia Vikander    ...  Heather Lee