Message From The King

Thông Điệp Từ Nhà Vua

- Đạo diễn: Fabrice du Welz

- Tác giả kịch bản: Oliver Butcher, Stephen Cornwell

- Ngày phát hành: 10/05/2017

- Thể loại: Hồi hộp, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.5/10

Tóm tắt:

Thông Điệp Từ Nhà Vua kể về một người đàn ông đi từ Nam Phi đến Los Angeles chỉ với vài trăm đô la để tìm kiếm em gái mình. 24 giờ sau, anh ta biết em gái mình đã bị sát hại bởi thế lực nào đó. Anh ta chỉ có sáu ngày để gửi thông điệp trả thù đến những kẻ đã giết em gái mình......

Phân vai

http://www.asd.com.vn Drew Powell    ...  Merrick
http://www.asd.com.vn Chris Mulkey    ...  Leary
Dale Dickey    ...  Mrs. Lazlo
http://www.asd.com.vn Natalie Martinez    ...  Trish
http://www.asd.com.vn Tom Felton    ...  Frankie
http://www.asd.com.vn Alfred Molina    ...  Preston
http://www.asd.com.vn Luke Evans    ...  Wentworth
http://www.asd.com.vn Teresa Palmer    ...  Kelly
http://www.asd.com.vn Chadwick Boseman    ...  Jacob King
http://www.asd.com.vn Jake Weary    ...  Bill