Missing Woman

Mất Tích

- Đạo diễn: Eon-hie Lee

- Tác giả kịch bản: Eon-hie Lee

- Ngày phát hành: 30/11/2016

- Thể loại: Tâm lý xã hội, Hồi hộp

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.5/10

Tóm tắt:

Một đứa trẻ mất tích cùng với cô giúp việc mà không để lại bất kì dấu vết nào. Cuộc hành trình 4 ngày tìm lại con của người mẹ liệu sẽ ra sao?...

Phân vai

Hae-Joon Park    ...  Park Hyun-ik
Hee-won Kim    ...  Detective Park
Hyo-jin Kong    ...  Han-mae
Uhm Ji-Won    ...  Ji-sun