OtherLife

Cuộc Đời Khác

- Đạo diễn: Ben C. Lucas

- Tác giả kịch bản: Kelley Eskridge,Tommaso Fiacchino,Lucas Howe,Ben C. Lucas,Gregory Widen

- Ngày phát hành: 16/06/2017

- Thể loại: Hình sự, Khoa học giả tưởng

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.3/10

Tóm tắt:

Phim OtherLife kể về Ren Amari chế tạo ra một loại thuốc tên OtherLife. Nó có thể mở rộng nhận thức về thời gian của não và tạo ra một thực tại ảo ngay trong đầu óc người đó. Vài giây ở đời thực có thể bằng vài tiếng hoặc vài ngày đối với người dùng OtherLife. Chính phủ muốn dùng thuốc này cho tù nhân phải chịu án phạt dài. Ren Amari không đồng ý nhưng rồi cô nhận ra mình là chuột thí nghiệm bị kẹt ở nhà tù trong đầu của cô....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Jessica De Gouw    ...  Ren Amari
T.J. Power    ...  Sam
Thomas Cocquerel    ...  Danny
Liam Graham    ...  Jared Amari