Patch Adams

Bác Sĩ Patch Adams

- Đạo diễn: Tom Shadyac

- Tác giả kịch bản: Patch Adams (book), Maureen Mylander (book), Steve Oedekerk (screenplay)

- Ngày phát hành: 25/12/1998

- Thể loại: Tiểu sử, Hài hước, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.7/10

Tóm tắt:

Patch Adams là một bác sĩ kì lạ, anh làm việc chẳng theo một qui tắc nào và đối xử công bằng với các bệnh nhân. Anh yêu Corinne Fisher và có ý định cùng cô mở một bệnh viện miễn phí cho mọi người. Dù Corinne Fisher vĩnh viễn ra đi trước khi anh thực hiện điều đó, Patch vẫn tiếp tục thực hiện ước mơ còn dang dở......

Phân vai

http://www.asd.com.vn Robin Williams    ...  Hunter Patch Adams
http://www.asd.com.vn Philip Seymour Hoffman    ...  Mitch Roman
http://www.asd.com.vn Monica Potter    ...  Carin
http://www.asd.com.vn Bob Gunton    ...  Dean Walcott