Professor Marston and the Wonder Women

Sự Hình Thành Wonder Woman

- Đạo diễn: Angela Robinson

- Tác giả kịch bản: Angela Robinson

- Ngày phát hành: 13/10/2017

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.2/10

Tóm tắt:

Chúc Các Bạn Xem Phim Vui Vẻ!...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Luke Evans    ...  Dr. William Moulton Marston
http://www.asd.com.vn Rebecca Hall    ...  Elizabeth Marston
Bella Heathcote    ...  Olive Byrne
http://www.asd.com.vn Oliver Platt    ...  M.C. Gaines