Sand Castle

Pháo Đài Thép

- Đạo diễn: Fernando Coimbra

- Tác giả kịch bản: Chris Roessner (screenplay)

- Ngày phát hành: 21/04/2017

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.4/10

Tóm tắt:

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Logan Marshall-Green    ...  Sergeant Harper
http://www.asd.com.vn Nicholas Hoult    ...  Matt Ocre
http://www.asd.com.vn Henry Cavill    ...  Captain Syverson
Glen Powell    ...  Chutsky