Savage Dog

Chiến Binh Huyền Thoại

- Đạo diễn: Jesse V. Johnson

- Tác giả kịch bản: Jesse V. Johnson

- Ngày phát hành: 09/05/2017

- Thể loại: Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.0/10

Tóm tắt:

Một câu chuyện đặt bối cảnh ở Đông Dương vào năm 1959, một vùng đất vượt ra ngoài quy luật và một thời đại mà không có lòng thương xót, và sự ra đời của một huyền thoại....

Phân vai

Cung Le    ...  Boon
Marko Zaror    ...  Rastignac
Scott Adkins    ...  Martin
JuJu Chan    ...  Isabelle