The Age Of Shadows

Thời Kỳ Đen Tối

- Đạo diễn: Jee-woon Kim

- Tác giả kịch bản: Jee-woon Kim

- Ngày phát hành: 23/09/2016

- Thể loại: Hành động, Tâm lý xã hội, Hồi hộp

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.3/10

Tóm tắt:

Bộ phim The Age of Shadows 2016 mới lấy bối cảnh thập niên 1920, khi bán đảo Triều Tiên còn nằm dưới ách đô hộ của Nhật Bản. Một nhóm người yêu nước quyết tâm giành độc lập cho dân tộc bằng hình thức bạo lực. Một trong những nhiệm vụ khó khăn dành cho họ là phải tìm cách lén đưa thuốc nổ từ Thượng Hải về quê hương.

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Byung-hun Lee    ...  Jung Chae-San
http://www.asd.com.vn Yoo Gong    ...  Kim Woo-Jin
Kang-ho Song    ...  Lee Jung-Chool
http://www.asd.com.vn Han Ji Min    ...  Yun Gye Soon