The Exception

Gián Điệp

- Đạo diễn: David Leveaux

- Tác giả kịch bản: Simon Burke (screenplay), Alan Judd (based on the novel "The Kaiser's Last Kiss" by)

- Ngày phát hành: 02/06/2017

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.7/10

Tóm tắt:

Một người lính Đức cố gắng xác định liệu cuộc kháng chiến của người Hà Lan đã tạo ra một gián điệp để thâm nhập vào nhà của Kaiser Wilhelm ở Hà Lan trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ nhất, nhưng rơi vào tay một phụ nữ người Do Thái gốc Do Thái trong quá trình điều tra.

...

Phân vai

Christopher Plummer    ...  Kaiser Wilhelm II
http://www.asd.com.vn Jai Courtney    ...  Capt Stefan Brandt
http://www.asd.com.vn Janet McTeer    ...  Princess Hermine Hermo Reuss of Greiz
http://www.asd.com.vn Lily James    ...  Mieke de Jong
Ben Daniels    ...  Col Sigurd von Ilsemann
http://www.asd.com.vn Eddie Marsan    ...  Heinrich Himmler