The Holly Kane Experiment

Thí Nghiệm Tẩy Não

- Đạo diễn: Tom Sands

- Tác giả kịch bản: Mick Sands

- Ngày phát hành: 25/03/2017

- Thể loại: Hồi hộp, Kinh dị

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
4.6/10

Tóm tắt:

Bằng những nghiên cứu cá nhân, nhà tâm lý học Holly Kane đang nằm trong tay một thí nghiệm sẽ gây chấn động khi được công bố. Nhận được lời mời hỗ trợ thực hiện thử nghiệm, Kane chấp nhận hợp tác mà không hề biết rằng chính cô đang đặt tính mạng mình vào vòng nguy hiểm và trở thành vật thí nghiệm....

Phân vai

Lindsey Campbell    ...  Jeannie Callaghan
James Rose    ...  Dennis MacIntyre
Nicky Henson    ...  Marvin Greenslade
Kirsty Averton    ...  Holly Kane