The Kings of Special Forces 2

Chiến Binh Đặc Chủng 2

- Đạo diễn: Lưu Hiên Địch

- Tác giả kịch bản: Updating...

- Ngày phát hành: 02/09/2017

- Thể loại: Hình sự, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.5/10

Tóm tắt:

Đặc chủng binh Trình Nghị trong một lần chiến đấu chống lại khủng bố với "web đen" đã mất đi người chiến hữu của mình là Viên Dã. Để bảo vệ cho sự an toàn của quốc gia, Trần Nghĩ đã trà trộn làm nội ứng trong một quán rượu có liên quan đến trang web đen đó, sau đó phối hợp hành động với công an, thâm nhập vào trung tâm phạm tội.

...

Phân vai

Đỗ Dịch Hoành    ...  
Trương Dã    ...