Time Raiders

Đạo Mộ Bút Ký

- Đạo diễn: Daniel Lee

- Tác giả kịch bản: Uncle Three (screenplay)

- Ngày phát hành: 05/08/2016

- Thể loại: Phiêu lưu mạo hiểm

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
4.9/10

Tóm tắt:

Phim Đạo Mộ Bút Ký 2016 là phiên bản điện ảnh của bộ tiểu thuyết Đạo Mộ Bút Ký nổi tiếng ra mắt năm 1999....

Phân vai

Ma Sichun    ...  A Ning
Tỉnh Bách Nhiên    ...  Kylin Zhang
Lu Han    ...  Wu Xie
Wang Jingchun    ...  Wu Sansheng