Walk The Line

Dọc Đường Gió Bụi

- Đạo diễn: James Mangold

- Tác giả kịch bản: Johnny Cash (book), Johnny Cash (book), Gill Dennis, James Mangold

- Ngày phát hành: 18/11/2005

- Thể loại: Tiểu sử, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.9/10

Tóm tắt:

Phim nói về cuộc đời của một ngôi sao nhạc country, từ buổi đầu sống ở một trang trại trồng bông ở Arkansas, cho đến khi nổi tiếng với hãng đĩa Sun ở Memphis, nơi anh bắt đầu công việc ghi âm và thành danh bên cạnh Elvis Presley, Jerry Lee Lewis và Carl Perkins....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Robert Patrick    ...  Ray Cash
http://www.asd.com.vn Reese Witherspoon    ...  June Carter
http://www.asd.com.vn Joaquin Phoenix    ...  Johnny Cash
http://www.asd.com.vn Ginnifer Goodwin    ...  Vivian Cash