Amitabh Bachchan

- Ngày sinh: 11/10/1942

- Quốc gia: India

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia