Bojana Novakovic

- Ngày sinh:

- Quốc gia: Serbia and Montenegro

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia