Chloë Sevigny

- Ngày sinh: 18/11/1974

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia