Don Cheadle

- Ngày sinh: 29/11/1964

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Được đề cử 1 giải Oscar trong sự nghiệp. Đoạt được 0 giải Oscar:

1.Được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Hotel Rwanda năm 2005

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

6.5/10
1987

Phim Ipad
6.5/10
1987