Ed Harris

- Ngày sinh: 28/11/1950

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Được đề cử 4 giải Oscar trong sự nghiệp. Đoạt được 0 giải Oscar:

1.Được đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Apollo 13 năm 1996

2.Được đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim The Truman Show năm 1999

3.Được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Pollock năm 2001

4.Được đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim The Hours năm 2003

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

Phim bộ
7.1/10
2016

Phim Ipad
7.1/10
2016

6.8/10
2006

Phim Ipad
6.8/10
2006