Megumi Hayashibara

- Ngày sinh: 30/03/1967

- Quốc gia: Japan

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia