Tilda Swinton

- Ngày sinh: 05/11/1960

- Quốc gia: United Kingdom

- Các giải thưởng:

Được đề cử  1 giải Oscar trong sự nghiệp. Đoạt được 1 giải Oscar:

1.Đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Michael Clayton năm 2008

Tiểu sử
 

Các phim đã tham gia