Đường dây nóng dịch vụ khách hàng 24/7 0847 110 055
EnglishVietnamese

CHỨNG NHẬN ISO 45001

CHỨNG NHẬN ISO 45001 LÀ GÌ?

Chứng nhận ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S), nhằm mục đích cải thiện an toàn và sức khỏe cho nhân viên và các bên có liên quan.

Được giới thiệu vào tháng 3 năm 2018, ISO 45001 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chung nhằm cải thiện sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OH&S) trên toàn thế giới. Do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, tiêu chuẩn này cho phép các tổ chức chủ động cải thiện công tác phòng ngừa thương tích và giảm thiểu tình trạng bệnh tật, đồng thời bảo vệ sự bền vững của tổ chức.

Chứng nhận ISO 45001 thay thế các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trước đây, bao gồm OHSAS 18001. Vui lòng tham khảo sách trắng của chúng tôi để tìm hiểu thêm về yêu cầu và các mốc thời gian chuyển đổi của chứng nhận ISO 45001: 2018, cách thức đạt được chứng nhận.

 

NGUỒN GỐC CỦA TIÊU CHUÂN ISO 45001

ISO 45001 là tiêu chuẩn ISO cho các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được công nhận và triển khai trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn này đã được xuất bản vào năm 2018 để thay thế OHSAS 18001: 2007.

ISO 45001 là Tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S).  Giúp tổ chức cải thiện hiệu suất OH & S của mình trong việc ngăn ngừa thương tích và tổn hại sức khỏe . ISO 45001 được dự định áp dụng cho mọi tổ chức bất kể quy mô, loại và tính chất của nó.

Tiêu chuẩn được phát triển bởi một ủy ban của các chuyên gia an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, và tuân theo các cách tiếp cận hệ thống quản lý chung khác như ISO 14001 và ISO 9001. ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên cho Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

ISO 45001:2018 được ban hành ngày 12 tháng 3 năm 2018.

 

—————————————————————————————————————————————————————

ASD CHÚNG TÔI CAM KẾT

  • Tích hợp chính sách chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường vào chiến lược kinh doanh.
  • Quản lý chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường hiệu quả bằng cách phát triển, thực hiện và duy trì việc thực hành tốt nhất, tiếp cận theo quá trình.
  • Đánh giá và quản lý rủi ro chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường của doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện.
  • Thiết lập và đo lường kết quả thực hiện các mục tiêu chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường hàng năm cũng như dài hạn để đạt được những bước cải tiến liên tục, bền vững.
  • Xác minh việc tuân thủ các yêu cầu của nội bộ cũng như bên ngoài thông qua các kỳ đánh giá và nỗ lực tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001.
  • Xác định các vấn đề chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường và tác động của chúng lên thực tiễn các quá trình và sản phẩm để điều chỉnh hoạt động kinh doanh của công ty nhằm đáp ứng những kỳ vọng của công chúng và khách hàng.
  • Nâng cao nhận thức về chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường và gia tăng sự tín nhiệm của các bên quan tâm trong công việc kinh doanh bằng cách thảo luận, đào tạo và tư vấn.
  • Mọi nhân viên chịu trách nhiệm về cam kết của họ với các nguyên tắc này của chúng tôi
LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI KHI DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CẦN MỘT GIẢI PHÁP UY TÍN
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ASD
Hotline: 0847 110055 / 0909551154 (Mr. Tuan Vo -Project Manager)
Địa chỉ: 41 Đường số 2, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM
Truy cập website: www.asd.com.vn\
error: Content is protected !!