Đường dây nóng dịch vụ khách hàng 24/7 0847 110 055
EnglishVietnamese
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CỦA ASD
TT
Tiêu chuẩn
Các khóa đào tạo
Thời gian (Ngày)
1.
ISO 9001: 2015
Hệ thống quản lý chất lượng
Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn
2
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
Đào tạo các điểm mới ISO 9001: 2015 (áp dụng cho các công ty đã có ISO 9001: 2008)
1
Đào tạo các điểm mới của ISO 9001: 2015 và hướng dẫn chuyển đổi hệ thống ISO 9001: 2008 sang ISO 9001: 2015 (áp dụng cho các công ty đã có ISO 9001: 2008)
3
2.
ISO 14001: 2015
Hệ thống quản lý môi trường
Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn
2
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
Đào tạo các điểm mới của ISO 14001: 2015 (áp dụng cho các công ty đã có ISO 14001: 2004)
1
Đào tạo các điểm mới của ISO 14001: 2015 và hướng dẫn chuyển đổi hệ thống ISO 14001: 2004 sang ISO 14001: 2015 (áp dụng cho các công ty đã có ISO 14001: 2004)
3
3.
ISO 22000: 2018
Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn
2
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
4.
HACCP
Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn
2
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
5.
ISO 45001: 2018
Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn
2
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
6.
5S
Đào tạo lý thuyết 5S
1
7.
IATF 16949: 2016
Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn
3
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
3
Đào tạo coretools FMEA, MSA, SPC, PPAP, APQP (Core tools training)
5
8.
BSCI
Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn
2
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
9.
50001:2018
Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn
2
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
10.
SA 8000: 2014
Đào tạo các yêu cầu tiêu chuẩn
2
Đào tạo biên soạn tài liệu
3
Đào tạo đánh giá viên nội bộ
2
Ghi chú: Chúng tôi chỉ nhận thực hiện đào tạo cho tổ chức / doanh nghiệp với số lượng từ 5 – 15 người / lớp (Chúng tôi không tổ chức đào tạo cho cá nhân)

SA800:2014

ISO9001

ISO13485

error: Content is protected !!