Đường dây nóng dịch vụ khách hàng 24/7 0847 110 055
EnglishVietnamese

BỘ QUY TẮC LAO ĐỘNG CÔNG BẰNG FLA

I/ Định Nghĩa

Bộ Quy Tắc Lao Động Công Bằng của Hiệp Hội Lao Động Công Bằng (Fair Labor Association, FLA) xác định các tiêu chuẩn để bảo vệ các quyền của người lao động trong các nhà máy và trang trại. Cơ sở của Bộ Quy Tắc Lao Động Công Bằng là các tiêu chuẩn của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế và các quyền con người được quốc tế công nhận. Các công ty thành viên của FLA đều đồng ý duy trì các tiêu chuẩn tại nơi làm việc này trong chuỗi cung ứng toàn cầu của họ để bảo vệ người lao động và tạo môi trường làm việc tốt hơn tại các nhà máy, trang trại.

II/ Thành phần quy tắc

 • Chủ lao động phải áp dụng và tuân theo các quy tắc và điều kiện làm việc tôn trọng người lao động, và ở mức tối thiểu, bảo vệ quyền của họ theo các quy định và luật an sinh xã hội và lao động trong nước và quốc tế.
 •  Không ai phải chịu sự phân biệt đối xử trong việc làm, bao gồm thuê mướn, tiền công, đề bạt, kỷ luật, chấm dứt hoặc nghỉ hưu, trên cơ sở giới tính, chủng tộc, tôn giáo, độ tuổi, tình trạng khuyết tật, khuynh hướng tình dục, quốc tịch, quan điểm chính trị, nhóm xã hội hoặc nguồn gốc dân tộc.
 • Mỗi người lao động phải được đối xử bằng sự tôn trọng và phẩm giá. Không người nào phải chịu sự quấy rối hoặc lạm dụng về thể chất, tình dục, tâm lý hoặc bằng lời nói
 • Không sử dụng lao động cưỡng bức, bao gồm lao động là tù nhân, lao động giao kèo, lao động bắt buộc hoặc các hình thức lao động bắt buộc khác.
 • Không người nào được làm việc ở độ tuổi dưới 15 hoặc dưới độ tuổi phải hoàn thành giáo dục bắt buộc, tùy độ tuổi nào cao hơn.
 • Chủ lao động phải công nhận và tôn trọng quyền của người lao động được tự do tham gia hiệp hội và thương lượng tập thể.
 • Chủ lao động phải cung cấp một cơ sở làm việc an toàn và lành mạnh để phòng ngừa tai nạn và chấn thương đến sức khỏe phát sinh từ, liên quan tới, hoặc xảy ra trong khi làm việc hoặc là một kết quả của hoạt động tại cơ cở của chủ lao động. Chủ lao động phải áp dụng các biện pháp có trách nhiệm để làm giảm những tác động tiêu cực của nơi làm việc đến môi trường

 • Chủ lao động không được yêu cầu người lao động làm việc nhiều hơn số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm như được pháp luật của quốc gia nơi người lao động được thuê mướn cho phép. Tuần làm việc bình thường không được vượt quá 48 giờ. Chủ lao động phải cho phép người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục trong mỗi giai đoạn bảy ngày.
 • Tất cả công việc làm ngoài giờ đều phải được đồng thuận. Chủ lao động không được yêu cầu làm thêm giờ thường xuyên và phải trả công cho tất cả công việc làm thêm bằng một mức tiền công phải trả thêm. Ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ, tổng số giờ làm việc thông thường và làm thêm không được vượt quá 60 giờ một tuần.
 • Mỗi người lao động có quyền được hưởng tiền công trả cho giờ làm việc bình thường trong tuần đủ để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người lao động và cung cấp thu nhập khả dụng.
 • Chủ lao động phải thanh toán ít nhất là lương tối thiểu hoặc lương phù hợp hiện hành, tùy thuộc mức lương nào cao hơn, tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật về lương, và cung cấp các phúc lợị xã hội theo yêu cầu của luật hoặc hợp đồng. Khi tiền công không đáp ứng được nhu cầu cơ bản của người lao động và cung cấp thu nhập khả dụng, mỗi chủ lao động phải làm việc với FLA để có những hành động thích hợp nhằm tìm cách thực hiện tăng dần tiền công.

III/ Lợi ích khi tham gia FLA

FLA là một sáng kiến ​​có nhiều bên liên quan mời gọi sự tham gia của tất cả các tổ chức cam kết thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động công bằng trên toàn thế giới – các công ty và thương hiệu, xã hội dân sự, cao đẳng và đại học, nhà cung cấp và nhà sản xuất, nhà bán lẻ có lương tâm và các tổ chức khác.

Là những người tham gia FLA, một số thương hiệu lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới cam kết thực hành lao động công bằng và điều kiện làm việc an toàn và nhân đạo trong chuỗi cung ứng của họ. Với sự trợ giúp của FLA, các công ty tham gia đang đổi mới để giải quyết hiệu quả các vấn đề lao động – bảo vệ cả thương hiệu và quyền của người lao động. Phương pháp FLA giúp các thương hiệu tin tưởng hơn rằng chuỗi cung ứng của họ tôn trọng quyền của người lao động. Nó cũng cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh về điều kiện làm việc, nêu bật các rủi ro, tiết lộ nguyên nhân gốc rễ của các lỗ hổng tuân thủ và đưa ra các chiến lược để giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống. Thông qua FLA, các công ty tham gia cũng có cơ hội hợp tác với các đồng nghiệp, người mua trường đại học và CSO cũng như tiếp cận các nguồn tài nguyên đào tạo và xây dựng năng lực.

error: Content is protected !!