Đường dây nóng dịch vụ khách hàng 24/7 0847 110 055
EnglishVietnamese

CHỨNG NHẬN ILS – TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

Chứng nhận Disney ILS – Tiêu chuẩn lao động quốc tế ILS là các công cụ thể hiện qua văn bản pháp lý được tạo bởi các thành viên ILO giữa chính phủ và người sử dụng lao động, người lao động với mục tiêu đưa ra các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc.

I/ Định Nghĩa

Disney ILS – Tiêu chuẩn lao động quốc tế là các văn bản pháp lý do các đối tác ba bên của ILO ( giữa chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động) soạn thảo và thông qua, quy định các nguyên tắc và quyền cơ bản trong hoạt động lao động. Các tiêu chuẩn này có thể tồn tại dưới dạng Công ước – Sẽ mang tính ràng buộc pháp lý của điều ước quốc tế mà các quốc gia thành viên có thể phê chuẩn, hoặc dưới dạng Khuyến nghị – Là những hướng dẫn không mang tính bắt buộc.

 

 

II/ Nội dung của tiêu chuẩn ILS Walt Disney

ILS Walt Disney (International Labor Standards) là Chương trình tiêu chuẩn lao động quốc tế của công ty The Walt Disney. Tiêu chuẩn này có mục tiêu là nuôi dưỡng môi trường làm việc an toàn, hòa đồng và có sự tôn trọng ở bất kỳ nơi nào có các sản phẩm mang thương hiệu Disney được sản xuất ra.

Chứng nhận này được Disney xây dựng để giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động trong chuỗi cung ứng cho các sản phẩm của Disney. Chương trình tiêu chuẩn lao động quốc tế ILS Walt Disney quy định tất cả các bên được cấp phép và nhà thầu đều phải thực hiện các hoạt động kiểm định trước khi sản xuất và cung cấp báo cáo một cách định kỳ.

Công ty đạt chứng nhận ILS Walt Disney sẽ giúp tăng cường tính minh bạch về điều kiện làm việc của doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy quá trình cải tiến liên tục để đáp ứng các quy định mà bộ tiêu chuẩn đề ra cũng như giúp các công ty cố gắng để đạt được mục tiêu tạo dựng môi trường làm việc an toàn, hòa đồng và tôn trọng lẫn nhau đúng như tôn chỉ của chương trình ILS.

 

III/ Quy định chung của chứng nhận ILS Walt Disney đối với công ty sản xuất

  • Lựa chọn đơn vị sản xuất phù hợp

Theo quy định, công ty đạt chứng nhận ILS Walt Disney sẽ phải thận trọng trong việc tìm kiếm và lựa chọn đơn vị sản xuất, không sản xuất sản phẩm thương hiệu Disney hoặc tìm nguồn cung các thành phẩm, nguyên phụ liệu từ các quốc gia không có tên trong danh sách những quốc gia có nguồn cung được cấp phép.

Bên cạnh đó, việc sản xuất và tìm nguồn cung cũng phải chịu sự ràng buộc nhất định của các điều kiện và hạn chế mà doanh nghiệp phải tuân thủ.

  • Công bố tất cả đơn vị sản xuất

Công ty đạt chứng nhận ILS Walt Disney phải có nghĩa vụ công bố từng đơn vị sản xuất cùng trụ sở của nó trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động sản xuất nào tại cơ sở này bằng cách gửi cho Disney đơn xin ủy quyền sử dụng đơn vị sản xuất và thương quyền một cách kịp thời.


Tóm tắt các quy định chung theo tiêu chuẩn ILS Walt Disney

 

  • Nhận được sự cho phép trước khi sản xuất

Trước khi tiến hành sản xuất bất kỳ sản phẩm nào của thương hiệu Disney, công ty phải nhận được đơn xin ủy quyền sử dụng đơn vị sản xuất và thương quyền từ Disney.

  • Đáp ứng yêu cầu kiểm định ILS/Walt Disney định kỳ

Là một đơn vị được cấp phép hoặc nhà thầu, doanh nghiệp phải cung cấp bản quy tắc cho từng đơn vị sản xuất của mình và đảm bảo rằng các đơn vị sản xuất ấy có thể hiểu biết và đáp ứng các quy định của Disney.

  •  Khắc phục những vi phạm về quy định

Một trong những điều kiện để tiếp tục đồng hành với đơn vị sản xuất là các bên được cấp phép và nhà thầu phải xử lý các vi phạm trong thời hạn quy định cụ thể của tiêu chuẩn ILS Walt Disney. Đồng thời, công ty đạt chứng nhận ILS Walt Disney cũng phải khuyến khích cải thiện điều kiện làm việc và tuân thủ quy tắc.
 

  • Thông báo kịp thời về những thay đổi

Công ty đạt chứng nhận ILS Walt Disney có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Disney khi dừng sử dụng đơn vị sản xuất vì bất cứ lý do nào.

IV. Mục tiêu và phạm vi, công bố của Disney ILS

​Chứng nhận ILS này được Disney xây dựng để giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động trong chuỗi cung ứng cho các sản phẩm của Disney. Chương trình tiêu chuẩn lao động quốc tế ILS Walt Disney quy định tất cả các bên được cấp phép và nhà thầu đều phải thực hiện các hoạt động kiểm định trước khi sản xuất và cung cấp báo cáo một cách định kỳ.

Mục tiêu của Disney ILS

✔ Nuôi dưỡng môi trường làm việc an toàn.
✔ Mang lại tính chất hòa đồng trong môi trường làm việc
✔ Mang lại sự tôn trọng ở bất kỳ nơi nào có các sản phẩm mang thương hiệu Disney được sản xuất ra.

Phạm vi của Disney ILS:

✔ Là những đơn vị sản xuất phù hợp được cấp phép theo quy định.
✔ Là những nhà thầu của Disney.

Công bố tất cả đơn vị sản xuất:

Công ty đạt chứng nhận ILS Walt Disney phải có nghĩa vụ công bố từng đơn vị sản xuất cùng trụ sở của nó trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động sản xuất nào tại cơ sở này bằng cách gửi cho Disney đơn xin ủy quyền sử dụng đơn vị sản xuất và thương quyền một cách kịp thời.