Đường dây nóng dịch vụ khách hàng 24/7 0847 110 055
EnglishVietnamese

SA8000:2014

TỔNG QUAN

SA8000 là một bộ tiêu chuẩn của SAI (Social Accountability International). Đây là tiêu chuẩn tự nguyện và áp dụng được cho đánh giá chứng nhận, dựa trên Tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền, Tổ chức Lao động Quốc tế, các quy tắc quốc tế về khác về quyền con người và lao động, và luật lao động của các quốc gia. Nhằm trao quyền và bảo vệ tất cả những người lao động tạo ra sản phẩm và dịch vụ cho một tổ chức và nằm trong sự kiểm soát và ảnh hưởng của tổ chức đó, bao gồm người lao động được tuyển dụng bởi chính tổ chức và bởi các nhà cung ứng, các nhà thầu phụ hoặc các nhà cung cấp thứ cấp, và người lao động tại nhà. Một tổ chức phải (bắt buộc) tuân theo Tiêu chuẩn thông qua một Hệ thống quản lý phù hợp và hiệu quả.

SA8000 được cập nhật phiên bản mới nhất vào năm 2014.

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn được áp dụng trên phạm vi toàn cầu cho mọi loại tổ chức, bất kể quy mô, vị trí địa lý hay lĩnh vực công nghiệp.

 

SA 8000 gồm 9 điều khoản về trách nhiệm xã hội
1. Lao động trẻ em
2. Lao động cưỡng bức hoặc lao động bắt buộc
3. Sức khỏe và An toàn
4. Tự do hội đoàn và Quyền thương lượng tập thể
5. Phân biệt đối xử
6. Kỷ luật
7. Giờ làm việc
8. Tiền lương
9. Hệ thống quản lý

 

Tại sao phải áp dụng SA8000 trong doanh nghiệp:

  • Muốn cải thiện môi trường làm việc
  • Muốn cải thiện đời sống, sức khỏe trong tổ chức
  • Muốn cải thiện hình ảnh của doanh nghiệp

Trên thực tế hiện nay, để xuất hàng vào các khu vực như Mỹ và Châu Âu ngoài các tiêu chuẩn liên quan đến sản phẩm như CE, FDA,… thì doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ về trách nhiệm xã hội. Vì vậy doanh nghiệp phải đáp ứng tất cả chuẩn mực liên quan đến trách nhiệm xã hội mà SA8000 là một trong những chuẩn mực đầy đủ nhất trong các tiêu chuẩn liên quan đến trách nhiệm xã hội.