Đường dây nóng dịch vụ khách hàng 24/7 0847 110 055
EnglishVietnamese

TIÊU CHUẨN ISO 14067

Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu nổi lên như một trong những vấn đề môi trường quan trọng nhất. Nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu là do sự gia tăng phát thải khí nhà kính (GHG), dẫn đến sự quan tâm nhiều hơn của người tiêu dùng và các bên liên quan đến tác động môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của họ. Chứng nhận Dấu chân Các-bon, thuộc bộ tiêu chuẩn môi trường ISO 14000, cho phép tổ chức thể hiện trách nhiệm với môi trường của mình.

I/ Định nghĩa

Tiêu chuẩn ISO 14067- chứng nhận dấu chân cacbon, thuộc bộ tiêu chuẩn môi trường ISO 14000, cho phép doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm với môi trường của mình. ISO 14067: 2018 là tiêu chuẩn tham chiếu cho CFP; nó xác định các nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn để định lượng lượng khí thải carbon của một sản phẩm

II/  Lợi ích khi áp dụng ISO 14067

ISO 14067 cung cấp các tiêu chí để tính toán Dấu chân Carbon của một sản phẩm, hiện nay là một công cụ cạnh tranh trên thị trường. Điều này làm tăng sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với chỉ số môi trường này và giúp làm rõ việc ghi nhãn sản phẩm.

Tiêu chuẩn quốc tế dựa trên việc tính toán dấu chân trên phân tích vòng đời. Điều đó giúp phân biệt giai đoạn nào chịu trách nhiệm cho phần lớn lượng khí thải, cung cấp thông tin có giá trị về cách xác định chính xác các cơ hội cải tiến và cho phép đạt được hiệu quả tối đa.

Tiêu chuẩn làm rõ việc đánh giá KNK, đưa ra các yêu cầu cụ thể trong phương pháp tiếp cận đánh giá vòng đời (LCA), lựa chọn ranh giới hệ thống và mô phỏng các giai đoạn sử dụng và cuối vòng đời khi định lượng Dấu chân các bon của một sản phẩm (CFP).

Đơn vị chức năng trong ISO 14067 có thể là sản phẩm hoặc dịch vụ. Kết quả của một nghiên cứu CFP có thể được báo cáo dưới dạng một đơn vị sản phẩm hoặc dưới dạng các dịch vụ được cung cấp.

 

III/ Việc áp dụng ISO 14067

ISO 14067 cung cấp các tiêu chí để tính toán Dấu chân Carbon của một sản phẩm, hiện nay là một công cụ cạnh tranh trên thị trường. Điều này làm tăng sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với chỉ số môi trường này và giúp làm rõ việc ghi nhãn sản phẩm.

Tiêu chuẩn quốc tế dựa trên việc tính toán dấu chân trên phân tích vòng đời. Điều đó giúp phân biệt giai đoạn nào chịu trách nhiệm cho phần lớn lượng khí thải, cung cấp thông tin có giá trị về cách xác định chính xác các cơ hội cải tiến và cho phép đạt được hiệu quả tối đa.

Tiêu chuẩn làm rõ việc đánh giá KNK, đưa ra các yêu cầu cụ thể trong phương pháp tiếp cận đánh giá vòng đời (LCA), lựa chọn ranh giới hệ thống và mô phỏng các giai đoạn sử dụng và cuối vòng đời khi định lượng Dấu chân các bon của một sản phẩm (CFP).

Đơn vị chức năng trong ISO 14067 có thể là sản phẩm hoặc dịch vụ. Kết quả của một nghiên cứu CFP có thể được báo cáo dưới dạng một đơn vị sản phẩm hoặc dưới dạng các dịch vụ được cung cấp.

IV/ Ranh giới hệ thống

Kết quả về lượng khí thải carbon sẽ rất khác nhau tùy thuộc vào những gì được đưa vào khi tính toán và phương pháp luận.

Theo ISO 14067, các giai đoạn của vòng đời cần được nghiên cứu trong LCA được xác định bởi các ranh giới hệ thống sau:

◾ Cradle-to-grave: bao gồm lượng phát thải và loại bỏ được tạo ra trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm
◾ Cradle-to-gate: bao gồm lượng phát thải và loại bỏ đến nơi sản phẩm rời khỏi tổ chức
◾ Gate-to-gate: bao gồm lượng phát thải và loại bỏ phát sinh trong chuỗi cung ứng
◾ CFP một phần: bao gồm lượng phát thải và loại bỏ chỉ đến từ các giai đoạn cụ thể

Việc chọn ranh giới hệ thống tránh thao túng dữ liệu, bởi vì các tổ chức sẽ không còn có thể loại trừ các giai đoạn vòng đời mà họ cho là có ý nghĩa hạn chế