Đường dây nóng dịch vụ khách hàng 24/7 0847 110 055
EnglishVietnamese

WRAP

TỔNG QUAN

WRAP là từ viết tắt của Worldwide Responsible Accredited Production – Sản xuất được công nhận trách nhiệm toàn cầu. là một tiêu chuẩn độc lập của sản xuất đúng với nguyên tắc ứng xử, được thực hiện và kiểm soát một cách độc lập và bảo đảm rằng hoạt động của các nhà sản xuất đúng nguyên tắc ứng xử theo một quy tắc gắn kết và bao hàm toàn diện.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA WRAP

 • Bộ tiêu chuẩn WRAP có thể được áp dụng cho mọi tổ chức và doanh nghiệp không phân biệt vào loại hình, quy mô và sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Bất cứ tổ chức nào cũng có thể áp dụng tiêu chuẩn WRAP cho lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.
 • Kể từ khi WRAPđược biết đến như một chương trình thực hành thông dụng trong chuỗi cung ứng sản phẩm, khoảng hai thập kỷ trước, mô hình chứng nhận tuân thủ trách nhiệm xã hội này vẫn đang được điều chỉnh phù hợp, cùng với các phương pháp tiếp cận được xây dựng dựa trên các công ước ILO, luật pháp địa phương để xác định các yêu cầu cụ thể trong việc thiết lập sự tuân thủ. Đặc biệt là ở một số các khu vực, mô hình này đã có tác động mạnh đáng kể.
 • Các nhà máy trên khắp thế giới nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của thực hành trách nhiệm xã hội và an toàn lao động cho công nhân trong sản xuất. Thực hiện tốt hơn về các vấn đề như lao động trẻ em, dù vẫn còn rất nhiều việc cần chấn chỉnh nhưng về tổng thể, các nhà máy hiện nay là nơi làm việc an toàn hơn cho người lao động.
 • Phần lớn những thành công này là một trong những đóng góp không nhỏ của mô hình đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội đã tồn tại trong hai thập kỷ qua.

12 nguyên tắc chủ yếu của WRAP

 1. Luật pháp và quy tắc nơi làm việc
 2. Lao động cưỡng bức
 3. Lao động trẻ em
 4. Ngăn cấm quấy rối và ngược đãi
 5. Bồi thường và phúc lợi
 6. Giờ làm việc
 7. Phân biệt đối xử
 8. Sức khoẻ và an toàn môi trường làm việc
 9. Tự do hiệp hội và thoả thuận tập thể
 10. Các điều lệ, quy tắc và tiêu chuẩn về môi trường
 11. Thực hiện đúng thủ tục thuế quan
 12. An ninh

LỢI ÍCH CỦA WRAP

 • Nhằm nâng cao sự tin tưởng của khách hàng, đối tác và các bên quan tâm khác.
 • Khẳng định cam kết của lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp trong việc thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp nhằm đảm bảo người lao động được quyền lợi khi được làm việc trong một môi trường an toàn, đảm bảo các điều kiện cần thiết và sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng công việc đáp ứng với các yêu cầu.
 • Đáp ứng với yêu cầu của pháp luật đối với những yêu cầu bắt buộc của luật định.
 • Nâng cao hình ảnh, văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu.
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ như một điều kiện để cung cấp.
 • Loại bỏ rào cản xuất khẩu sang các khu vực Châu Âu: Mỹ, Anh….
error: Content is protected !!