Đường dây nóng dịch vụ khách hàng 24/7 0847 110 055
EnglishVietnamese

IFS GLOBAL MARKET FOOD

IFS Food là một tiêu chuẩn sản phẩm thống nhất. Bằng cách thực hiện các yêu cầu, mục đích đảm bảo rằng các công ty được chứng nhận IFS Food không chỉ sản xuất thực phẩm tuân thủ các yêu cầu của khách hàng cũng như pháp luật mà còn liên tục cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của họ.

I/ Định Nghĩa

IFS Global Markets – Food là một chương trình đánh giá an toàn thực phẩm dành cho các nhà bán lẻ và các sản phẩm thực phẩm có thương hiệu. Tiêu chuẩn Bán buôn / Tiền mặt & Mang theo IFS được áp dụng cho các nhà bán buôn và thị trường tiền mặt & xách tay.

 

II. Tiêu chí của tiêu chuẩn IFS bao gồm những gì?

IFS được định hướng theo Tài liệu Hướng dẫn của Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI). Mục tiêu của GFSI là thiết lập các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cho các công ty cung cấp các sản phẩm thực phẩm để kinh doanh và thương mại. Vì mục đích này, GFSI đã biên soạn các tiêu chí chính, dựa vào đó để đo lường các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

Các yêu cầu của tiêu chuẩn được cấu trúc như sau:

_Trách nhiệm quản lý cấp cao

_Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm

_Quản lý nguồn tài nguyên

_Quy trình lập kế hoạch và sản xuất

_Đo lường, phân tích, cải tiến

_Kế hoạch phòng vệ lương thực và kiểm tra bên ngoài

 

III. LỢI ÍCH CỦA TIÊU CHUẨN IFS

  • Được công nhận bởi Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI)
  • Các tiêu chuẩn dựa trên rủi ro, không theo quy định
  • Các kế hoạch hành động để cải thiện hiệu suất
  • Một hệ thống đảm bảo chất lượng thống nhất
  • Ít thu hồi hơn
  • Các quy trình được tối ưu hóa
  • Khả năng cạnh tranh cao hơn
  • Cải thiện quan hệ với khách hàng và chính quyền, cải thiện cơ hội kinh doanh
  • Công nhận quốc tế
  • Mạng toàn cầu (dữ liệu để tìm kiếm nhà cung cấp và nhà bán lẻ riêng)
error: Content is protected !!