Đường dây nóng dịch vụ khách hàng 24/7 0847 110 055
EnglishVietnamese

ISO50001

TỔNG QUAN

  • ISO 50001 tóm tắt cách tốt nhất để đạt được hiệu quả và hành động bảo toàn năng lượng thích hợp với mọi loại hình doanh nghiệp. Tiêu chuẩn này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu môi trường và giảm thiểu carbon là một phần kết quả hoạt động được cải tiến. Nó cung cấp phương pháp tiếp cận để đo lường và giám sát bao nhiêu năng lượng đã sử dụng – giúp bạn đạt được nhiều lợi ích hơn.
  • ISO 50001 sẽ mở đường để cải tiến hiệu quả hoạt động, chi phí năng lượng thấp hơn và giảm lượng khí thải carbon.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA ISO50001

ISO 50001 phù hợp với mọi quy mô công ty và chúng tôi có thể giúp vượt qua những thách thức cụ thể mà các công ty nhỏ phải đối mặt.

 

LỢI ÍCH CỦA ISO50001

  • Nhằm nâng cao sự tin tưởng của khách hàng, đối tác và các bên quan tâm khác.
  • Xác định và quản lý rủi ro về việc cung cấp năng lượng trong tương lai
  • Đo lường và giám sát năng lượng nhằm xác định vị trí cần cải tiến hiệu quả năng lượng
  • Cải tiến kết quả hoạt động để giảm tiêu thụ năng lượng và cước phí
  • Giảm lượng khí thải carbon và đáp ứng các mục tiêu giảm thiểu của chính phủ
  • Trình bày thông tin về môi trường để tăng cơ hội đấu thầu