Đường dây nóng dịch vụ khách hàng 24/7 0847 110 055
EnglishVietnamese

TIÊU CHUẨN 14064 – 1

Sự nóng lên toàn cầu đang gia tăng, nên đòi hỏi phải có hành động ngay lập tức để giảm phát thải khí nhà kính (GHG) – đặc biệt là CO2. Điều này áp dụng cho các công ty thuộc mọi quy mô và ngành nghề. Tiêu chuẩn ISO 14064 đưa ra các hướng dẫn và yêu cầu rõ ràng để định lượng và xác minh lượng phát thải trong đánh giá khí nhà kính – ở cả cấp độ tổ chức và dự án.

I/ Định Nghĩa

Bộ tiêu chuẩn ISO 14064 bao gồm ba tiêu chuẩn. ISO 14064-1 là cơ sở để tính toán lượng phát thải khí nhà kính của một công ty, tức là để thiết lập lượng khí thải carbon của công ty (CCF). Tiêu chuẩn cung cấp thông tin về các nguyên tắc và yêu cầu để lập kế hoạch, phát triển và báo cáo kiểm kê KNK trong một công ty.

Tiêu chuẩn ISO 14064-1 giúp bạn ghi lại lượng phát thải khí nhà kính của công ty mình theo cách có cấu trúc và hoạt động cụ thể để giảm lượng khí thải carbon của bạn. Nó cung cấp khuôn khổ cho việc tính toán khí nhà kính và việc xác minh nó. Do đó, ISO 14064-1 đồng thời là cơ sở cho việc báo cáo chặt chẽ. Bằng cách này, bạn tạo cơ sở để làm cho những nỗ lực và thành công của tổ chức bạn trong việc bảo vệ khí hậu trở nên rõ ràng, đồng thời truyền đạt chúng.

 

II/ Các nguồn phát thải khí nhà kính:

Theo ISO 14064-1, có 6 nhóm nguồn phát thải khí nhà kính như sau:

– Nhóm 1: Phát thải/ hấp thụ trực tiếp / Group 1: Direct GHG emission / removals

– Nhóm 2: Phát thải/ hấp thụ gián tiếp từ việc nhập năng lượng / Group 2: Indirect GHG emissions/ removals from imported energy.

– Nhóm 3: Phát thải/ hấp thụ gián tiếp từ hoạt động vận chuyển / Group 3: Indirect GHG emissions/ removals from transportation.

– Nhóm 4: Phát thải/ hấp thụ gián tiếp do việc sử dụng thiết bị / Group 4: Indirect GHG emissions/ removals from products used by organisation.

– Nhóm 5: Phát thải/ hấp thụ gián tiếp do quá trình sử dụng sản phẩm của công ty. / Group 5: Indirect GHG emissions/ removals associated with the use of products from the organisation.

– Nhóm 6: Phát thải/ hấp thụ gián tiếp từ các nguồn khác / Group 6: Indirect GHG emissions/ removals from other sources. 

III/ Lợi ích của việc quản lý phát thải khí nhà kính:

– Đáp ứng yêu cầu của luật – Luật môi trường năm 2020 và các nghị định, thông tư hướng dẫn việc kiểm kê khí nhà kính (Quyết định 01/2022/QĐ-TTg ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, nghị định 06/2022/NĐ-CP – quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn).

– Thể hiện cam kết giảm thiểu phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường của Doanh nghiệp.

– Đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các bên quan tâm về môi trường – một trong các yêu cầu của họ là doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, giảm thiểu phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường

 

———————————————————————————————————————————

ASD CHÚNG TÔI CAM KẾT

Tích hợp chính sách chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường vào chiến lược kinh doanh.

Quản lý chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường hiệu quả bằng cách phát triển, thực hiện và duy trì việc thực hành tốt nhất, tiếp cận theo quá trình.

Đánh giá và quản lý rủi ro chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường của doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện.

Thiết lập và đo lường kết quả thực hiện các mục tiêu chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường hàng năm cũng như dài hạn để đạt được những bước cải tiến liên tục, bền vững.

Xác minh việc tuân thủ các yêu cầu của nội bộ cũng như bên ngoài thông qua các kỳ đánh giá và nỗ lực tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001.

Xác định các vấn đề chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường và tác động của chúng lên thực tiễn các quá trình và sản phẩm để điều chỉnh hoạt động kinh doanh của công ty nhằm đáp ứng những kỳ vọng của công chúng và khách hàng.

Nâng cao nhận thức về chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường và gia tăng sự tín nhiệm của các bên quan tâm trong công việc kinh doanh bằng cách thảo luận, đào tạo và tư vấn.

Mọi nhân viên chịu trách nhiệm về cam kết của họ với các nguyên tắc này của chúng tôi

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI KHI DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CẦN MỘT GIẢI PHÁP UY TÍN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ASD

Hotline: 0847 110055 / 0909551154 (Mr. Tuan Vo -Project Manager)

Địa chỉ: 41 Đường số 2, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM

Truy cập website: www.asd.com.vn